دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Monday, 20 May , 2024
تحلیل فرایند رابطه بیمار-پزشک در ایران نیمه دوم عصر قاجار بر اساس مدل پارسونز ۱۸ دی ۱۴۰۰

تحلیل فرایند رابطه بیمار-پزشک در ایران نیمه دوم عصر قاجار بر اساس مدل پارسونز

پژوهشی از دکتر غفار پوربختیار / با اقتباس از مجله تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا /  شماره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰   مقدمه یکی از مسائل حائز اهمیت در امر پزشکی و سلامت در نیمه دوم روزگار قاجار، مسئله روابط میان بیمار-پزشک است که چگونگی این روابط بر کیفیت معاینه و معالجه بیماران اثربخشی خاص […]

بررسی شعر زنان خوزستان در گزارش پژوهشی تحلیلی تارنمای جنوب همراه با آثار و گفتاری از:پرویز حسینی،سریا داودی حموله،افسانه نجومی،میترا سرانی اصل، فاطمه تمیمی، سیما منجزی،صدیقه صنیعی،پروا پاچیده و لیلی بهداروند ۱۴ آبان ۱۴۰۰

بررسی شعر زنان خوزستان در گزارش پژوهشی تحلیلی تارنمای جنوب همراه با آثار و گفتاری از:پرویز حسینی،سریا داودی حموله،افسانه نجومی،میترا سرانی اصل، فاطمه تمیمی، سیما منجزی،صدیقه صنیعی،پروا پاچیده و لیلی بهداروند

در چند دهه اخیر بانوان به عنوان بخش مهمی از پیکره ادبیات خوزستان در تولید محتوا، انتقال مفاهیم و پاسداری از ادبیات پارسی و زبان مادری نقش آفرین بودند.
میراث دارانی که در مسیر تاریخ فرهنگی ایران زمین در نقش حافظه جمعی و گنجینه فرهنگ بومی و امروز در پاسداری از هویت فرهنگی و ادبی ایرانیان و فرهنگ زادبوم تلاشگر هستند.
تارنمای جنوب در یک گزارش تحلیلی و پژوهشی با موضوع (شعر زنان خوزستان) در قالب رشته گفت و گوهایی با تنی چند از کارشناسان،  پژوهش گران و همچنین بانوان شاعر خوزستانی، بررسی تحلیل محتوا و ساختار فنی آثار تولید شده توسط بانوان را مورد کالبد شکافی قرار داده است.

بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت ۰۶ فروردین ۱۴۰۰

بررسی مناسبات سیاسی ایلخان بختیاری و شاه قاجار از آغاز تا انقلاب مشروطیت

به قلم:دکتر غفار پوربختیار چکیده : از سال ۱۲۸۴ هـ ق که اولین ایلخانی بختیاری طی فرمانی از جانب ناصرالدین شاه منصوب گردید تا  انقالب مشروطیت، روابط پرفراز و نشیبی میان شاهان قاجار و ایلخان های بختیاری شکل گرفت که برآمده از  یک سلسله عوامل بود. عوامل پنج گانهای همچون چگونگی برقراری نظم و امنیت […]

رضاشاه و طرح اسکان اجباری عشایر بختیاری ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

رضاشاه و طرح اسکان اجباری عشایر بختیاری

به قلم:دکتر غفار پور بختیار چکیده رضا شاه پس از رسیدن به سلطنت به انجام یک سلسله از اقداماتی مبادرت ورزید کـه یکـی از آنهـا  طرح اسکان اجباری عشایر بود که اصطلاحاً به «تخته قاپو » کـ ردن مـشهور بـود . در ایـن میـان ایـل  بختیاری به عنوان یکی از ایلات مهم و مقتدر کشور […]

قلیان و قلیان کشی و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

قلیان و قلیان کشی و نقش آن در تمایزات اجتماعی ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار

      پژوهشی از: دکتر غفار پوربختیار استادیار،گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،شوشتر ایران چکیده قلیان­ کَشی یکی از عادات و تفریحات ایرانیان در روزگار قاجار بود که چون همۀ اقشار اجتماعی به آن روی ­آورده بودند، تمایزات بسیاری را در خود نهفته داشت. بنابراین پژوهشگر با روش مقایسه ­ای مبتنی بر داده […]