گزارش تصویری مراسم توزیع ۱۰۰ سری جهزیه به زوج های خوزستانی توسط شرکت فولاد اکسین خوزستان
گزارش تصویری مراسم توزیع ۱۰۰ سری جهزیه به زوج های خوزستانی توسط شرکت فولاد اکسین خوزستان