رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین در مراسم آزادی ۵۱ زندانی جرایم غیر عمد به همت شرکت فولاد اکسین خوزستان
رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین در مراسم آزادی ۵۱ زندانی جرایم غیر عمد به همت شرکت فولاد اکسین خوزستان

در آیینی شرکت فولاد اکسین خوزستان و اداره کل زندان های استان خوزستان در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی خود ۵۱ زندانی جرایم غیر عمد و بدهکار مالی را آزاد کرد. اسکندری رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین در آیین آزاد سازی ۵۱ زندانی معسر جرایم غیر عمد در اهواز گفت: شرکت فولاد اکسین […]

در آیینی شرکت فولاد اکسین خوزستان و اداره کل زندان های استان خوزستان در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی خود ۵۱ زندانی جرایم غیر عمد و بدهکار مالی را آزاد کرد.

اسکندری رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین در آیین آزاد سازی ۵۱ زندانی معسر جرایم غیر عمد در اهواز گفت: شرکت فولاد اکسین خوزستان شرکتی با فناوری بالا است که کارکنان جوانی دارد.

او افزود: ما ۲ وظیفه داریم؛ ابتدا تولید و ایجاد سود بیشتر که همین جوانان و تیم مدیریتی کارخانه در تولید رکورد زدند و افزایش سود ۱۰۰ درصدی را محقق کردند.

اسکندری با بیان اینکه با افزایش سود آوری شرکت فولاد اکسین به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی با شدت بیشتری وارد شد، بیان کرد: امسال ۲ هزار تن ورق برای پل عنافچه و پل ملاثانی تهیه و ارسال شدند.

رئیس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین همچنین در خصوص دیگر مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت اظهار داشت: تهیه ۱۰۰ جهیزیه برای ۱۰۰ زوج نیز از دیگر تعهدات ما نسبت به مسیولیت های اجتماعی بود که عمل شد و خوشحالیم امسال برای اولین بار در حوزه آزاد سازی زندانیان ورود کردیم.

او گفت: به برخی افراد که در تامین مخارج زندگی خود درماندند، که قشری از آنها زنان هستند، کمک شد تا آزاد شوند و این اهمیت بسیاری دارد.