به روایت تصویر/ ارائه دستاوردهای نیشکر در همایش ملّی «محیط‌زیست در افق توسعه»
به روایت تصویر/ ارائه دستاوردهای نیشکر در همایش ملّی «محیط‌زیست در افق توسعه»

در اولین همایش ملّی «محیط زیست در افق توسعه» نمایشگاهی جهت معرفی دستاوردهای محیط‌زیستی برپا شد. در این نمایشگاه، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با برپایی یک غرفه، فعالیت‌های محیط‌زیستی در کنار محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشت.

در اولین همایش ملّی «محیط زیست در افق توسعه» نمایشگاهی جهت معرفی دستاوردهای محیط‌زیستی برپا شد. در این نمایشگاه، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با برپایی یک غرفه، فعالیت‌های محیط‌زیستی در کنار محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشت.