میدان نفتی قلعه نار تکمیل کننده حلقه نفت استان است
میدان نفتی قلعه نار تکمیل کننده حلقه نفت استان است

حسینی محراب به بازدید از پتروشیمی ابن سینا در شهر اندیمشک نیز اشاره کرد و گفت: این پتروشیمی باعث رونق تولید، اشتغال و معیشت در آینده قسمتی از زنجیره پتروشیمی در بخش پایین دستی آن خواهد شد.  او تاکید کرد: توجه به زنجیره پایین دستی پتروشیمی‌ها در ماهشهر و استفاده از تولیدات در داخل کشور […]

حسینی محراب به بازدید از پتروشیمی ابن سینا در شهر اندیمشک نیز اشاره کرد و گفت: این پتروشیمی باعث رونق تولید، اشتغال و معیشت در آینده قسمتی از زنجیره پتروشیمی در بخش پایین دستی آن خواهد شد.

 او تاکید کرد: توجه به زنجیره پایین دستی پتروشیمی‌ها در ماهشهر و استفاده از تولیدات در داخل کشور برای مصرف کنندگان محلی بسیار مهم است.

استاندار خوزستان به اهمیت نفت برای استان و تلاش‌های پیشکسوتان این صنعت در قبل از انقلاب برای قطع شریان رژیم پهلوی اشاره کرد و گفت:  انقلاب اسلامی با ارزش‌ها و فضیلت‌ها، دین اسلام را احیا کرد و بزرگی آن را به دنیا نشان داد.

 استاندار خوزستان در پایان به کارکنان نفت توجه ویژه‌ای کرد و آنها را به عنوان سربازان امام زمان تشویق کرد و امیدواری خود را برای تقویت صنعت نفت در استان بیان کرد.