به روایت تصویر / بازدید اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز از دستاوردهای تحقیقاتی نیشکر
به روایت تصویر / بازدید اساتید دانشگاه شهید چمران اهواز از دستاوردهای تحقیقاتی نیشکر

جمعی از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دوشنبه (دوم بهمن‌ماه) با حضور در مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و کشت و صنعت امیرکبیر، از دستاوردهای تحقیقاتی بازدید کردند و با ظرفیت‌های صنعت نیشکر در بخش کشاورزی و صنعت آشنا شدند.

جمعی از اساتید و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز دوشنبه (دوم بهمن‌ماه) با حضور در مؤسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و کشت و صنعت امیرکبیر، از دستاوردهای تحقیقاتی بازدید کردند و با ظرفیت‌های صنعت نیشکر در بخش کشاورزی و صنعت آشنا شدند.