برگزاری جلسه تحلیل محیط کلان شرکت فولاد اکسین خوزستان
برگزاری جلسه تحلیل محیط کلان شرکت فولاد اکسین خوزستان

به گزارش روابط عمومی، جلسه تحلیل محیط کلان شرکت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه و تعدادی از مدیران شرکت در دفتر مدیریت سیستم ها و استراتژی برگزار شد. در ابتدای این جلسه دکتر رازانی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت طی سخنانی به اهمیت تحلیل محیط کلان پرداخت و گفت، مهمترین مباحث تحلیل […]

به گزارش روابط عمومی، جلسه تحلیل محیط کلان شرکت با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه و تعدادی از مدیران شرکت در دفتر مدیریت سیستم ها و استراتژی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دکتر رازانی معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت طی سخنانی به اهمیت تحلیل محیط کلان پرداخت و گفت، مهمترین مباحث تحلیل محیط کلان شناسایی محیط جامعه بر اساس اطلاعات کافی و همگن، بررسی ماهیت عوامل تاثیر گذار بر سازمان و همچنین چگونگی ارزیابی این اثرات و استخراج تهدیدات و فرصت ها می باشد.

وی ادامه داد، هدف غایی از این سلسله جلسات درک شرایط فعلی و آینده سازمان و همچنین ایجاد ذهنیت استراتژیک برای صاحبان فرایندها می باشد.

کریم ثابتی سرپرست مدیریت سیستم ها و استراتژی شرکت در این خصوص گفت، جلسه تحلیل محیط کلان شرکت در راستای پیاده سازی فرآیند مدیریت استراتژیک در فولاد اکسین خوزستان و همچنین ایجاد ساختار سیستماتیک و نظامندسازی بوده که با هماهنگی و حضور معاون محترم برنامه ریزی و توسعه تشکیل شد.

مهندس ثابتی گفت، بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) از جمله الزامات کار بررسی و تحلیل محیط کلان در شش حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژی، قانونی و زیست محیطی (PESTLE) می باشد که می بایست میزان تاثیر بلند مدت این عوامل بر فعالیتهای شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود، بر همین اساس جلسات تحلیل محیط کلان با حضور مدیران شرکت (مدیران محترم خرید، فروش، مالی، HSE، تحقیق و توسعه، روابط عمومی، اداری، ICT، مالی و حقوقی) طبق یک تقویم زمانی مشخص حداقل ماهی یک بار در شرکت برگزار می‌شود.

در پایان مدیران نقطه نظرات را خود را بیان کردند.