اغلب میادین نفتی غرب کارون با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارند
اغلب میادین نفتی غرب کارون با ظرفیت کامل در مدار تولید قرار دارند
مدیرعامل نفت و گاز اروندان گفت: عملیات های درون چاهی با هدف تحقق حداکثری تولید نفت از میادین نفتی غرب کارون سرعت گرفته اند و اغلب میادین این منطقه در مدار تولید قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری  تارنمای جنوب، مدیرعامل نفت و گاز اروندان با اشاره به اینکه این شرکت دومین تولیدکننده نفت کشور است گفت: عملیات های درون چاهی با هدف تحقق حداکثری تولید نفت از میادین نفتی غرب کارون سرعت گرفته اند و اغلب میادین این منطقه در مدار تولید قرار دارند.
عبداله عذاری  اظهار داشت: بعد از به روی کارآمدن دولت سیزدهم، برابر با ابلاغیه‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، موضوع افزایش تولید و همچنین تحقق حداکثری تولید از میادین نفتی مشترک با هدف حفظ ذخایر ملی در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از موانع پیش آمده به منظور بازگردانی تولید و دستیابی به ظرفیت حداکثری تولید میادین مشترک رفع شده است گفت: در ۶ ماهه نخست از فعالیت دولت سیزدهم، برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای تعمیر و احیاء هشت حلقه چاه در میدان نفتی آزادگان شمالی اجرایی شده‌اند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه‌ داد: نفتی که از این میدان برداشت می‌شود، از نوع نفت سنگین است که فرآیند انتقال آن با پیچیدگی‌ فنی همراه است.