حفاری ها، عمر آسفالت معابر شهر را کاهش داده است
حفاری ها، عمر آسفالت معابر شهر را کاهش داده است

 به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز، پرویز حسینی گفت: یکی از بزرگ‌ترین رسالت های شهرداری خدمات رسانی بهینه به شهروندان است و از مهم‌ترین نیاز‌های شهروندان نیز آسفالت معابر است که تاکنون با تلاش معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز اقدامات خوبی انجام شده است. معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز […]

 به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز، پرویز حسینی گفت: یکی از بزرگ‌ترین رسالت های شهرداری خدمات رسانی بهینه به شهروندان است و از مهم‌ترین نیاز‌های شهروندان نیز آسفالت معابر است که تاکنون با تلاش معاونت فنی و عمرانی شهرداری اهواز اقدامات خوبی انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز افزود : در راستای اجرای عملیات آسفالت در معابر شهری و مناطق با دستور و تاکید شهردار اهواز به منظور ارتقاء کمی وکیفی شبکه معابر، تسهیل در حمل و نقل، جابجایی و بهسازی شریانهای اصلی و خدمت رسانی به شهروندان اهواز با انعقاد قراردادهای جدید به ارزش قریب به هفتصد میلیارد تومان، در سطح شهر شاهد رفع بخش قابل توجهی از نواقص موجود و توسعه معابر در سطح شهر اهواز خواهیم بود.

حسینی درادامه اشاره کرد: شهرداری اهواز در راستای اجرای طرح جامع فاضلاب نسبت به صدور مجوزهای حفاری همکاری مستمر با شرکت آبفا داشته است، ولی علیرغم اعطای تعداد قابل توجه مجوزهای صادره از سوی شهرداری اهواز ترمیم نوارهای حفاری براساس تعهدات و برنامه زمانبندی شده از سوی شرکت آبفا و براساس مشخصات استاندارد انجام نپذیرفته است.

پرویز حسینی در پاسخ به ریزش آسفالت بلوار معلم گفت : این بلوار در سال گذشته توسط شرکت آبفا حفاری، لوله
گذاری و مجدد روکش آسفالت شده است .