شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ کشور محسوب می شود
شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ کشور محسوب می شود

پبه گزارش خبرگزاری تارنمای جنوب، علیرضا دانشی در این نشست بیش از پیش در جریان فعالیت دانش بنیان و پژوهشی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی کشور قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نشست هم اندیشی با تعدادی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های دانش بنیان و پژوهشی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی کشور گفت: شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ کشور محسوب می شود

پبه گزارش خبرگزاری تارنمای جنوب، علیرضا دانشی در این نشست بیش از پیش در جریان فعالیت دانش بنیان و پژوهشی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی کشور قرار گرفت.

وی در این نشست با تاکید بر اینکه مناطق نفتخیز جنوب در کنار اعضای این انجمن قرار دارد گفت: امروز شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ کشور محسوب می شود و صنعت نفت به کمک چنین ظرفیت با ارزشی نیاز دارد تا در آینده ای نزدیک به دستاوردهای بیشتری در حوزه صنعت نفت دست پیدا کنیم.

دانشی به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: تقسیم کار بین صنعت نفت و شرکت های دانش بنیان می تواند بخش مهم و قابل توجهی از چالش ها در زمینه بهره وری در این صنعت را کاهش دهد.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تاکید بر اینکه عبور از خام فروشی امروز به یکی از اولویت های مهم تولید نفت تبدیل شده است گفت: به همین منظور، همکاری و همگرایی بیشتر بین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت خام کشور و شرکت های دانش بنیان ضروری است.