وظایف کمتر عمل شده
وظایف کمتر عمل شده

به قلم شاهین یوسفی   یکی از لازمه های زندگی بادوام وقوام وجود زوجینی است که درسایه عدل وداد وبدورازستم وبیداد،روزگاربگذرانند و هیچ یک ازدیگری برتری نجوید و به گواه تاریخ و تجربه در جوامعی که مردسالاری پایه واساس روابط اجتماعی و خانوادگی باشد، زندگی برای همه آحاد آن جامعه دشوار میشود و چشم انداز […]

به قلم شاهین یوسفی

 

یکی از لازمه های زندگی بادوام وقوام وجود زوجینی است که درسایه عدل وداد وبدورازستم وبیداد،روزگاربگذرانند و هیچ یک ازدیگری برتری نجوید و به گواه تاریخ و تجربه در جوامعی که مردسالاری پایه واساس روابط اجتماعی و خانوادگی باشد، زندگی برای همه آحاد آن جامعه دشوار میشود و چشم انداز خوشایندی را نمی توان برای آن جامعه متصورشد، زیرا از طرفی، تشریک مساعی، همفکری و مشورت نیمی ازجامعه نادیده گرفته شده و از جانبی ، برابری و انصاف دراین گونه جوامع رخت بر خواهد بست، پس جامعه ای به سر منزل مراد خواهد رسیدکه تمامی افراد آن جامعه فارغ از جنسیت، دارای حق باشند .
در اجتماعی که مردبه نوع زن ارج نهاده و پیوسته باسعه صدر او را تایید، تشویق و همراهی کرده و بدور ازخشونت و پیشداوری و با ایجاد رابطه متقابل کلامی و درک شرایط جنس مخالف، او را در زندگی با جان و دل پذیرفته و احترام میگذارد، خواهان موقعیتها و ظرفیت های بهتر برای اجتماع و سازنده ی جامعه ای زیباتر برای آیندگان خواهد بود‌.
مرد در اجتماع به ویژه در خانواده باید از گفته ها و احساسات زن درک بالایی داشته باشد، همزبانی و همدلی بدور از زخم زبان، سبب نزدیکی احساسی و فهم متقابل آنها نسبت به یکدیگر خواهد شد و آنان را در امرخطیر تربیت فرزند هماهنگ ترخواهد ساخت.
جدای از فراهم کردن نیازهای مادی که عهده دار بودن آن از جانب زن و مرد یا هر دو در سرزمین های گوناگون مختلف است، یکی از وظایف مرد نسبت به زن فراهم نمودن نیازهای روحی و روانی زن و ایجاد امنیت عاطفی در خانواده است.
نظام هستی به گونه ای است که جنس مرد، خواستار، عاشق، طالب و نازکش و جنس زن، مطلوب ، معشوق و اهل ناز و کرشمه، تا آنجا که حافظ بزرگ میفرماید:

ای سروناز حسن که خوش می‌روی به ناز
عشاق رابه ناز تو هر لحظه صدنیاز

معمولن زن، این امانت الهی، به همان اندازه که مهربانی می بیند به همان مقدار هم آن را به فرزندان واطرافیان ساطع و منتقل می کند.
به عبارت دیگر، خانواده ای پایدار و استوار خواهد ماندکه پایه های آن براساس مهر باشد، این مهم ابتدا ساکن به مرد راجع می شود و برعهده اوست که بذر عشق را در دل خاتون خانه اش کاشته و منتظر قد برافراشتن آن باشد و بدانید درختی که سایه سارش مستدام و میوه اش شیرین است، حتمن باید شاخ و برگ و تنه اش درخاکی پاک، که از سر چشمه ی زلال عشق سیراب می شود ریشه دوانده باشد.