جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک

نمایشگاه و جشنواره گل لاله اراک با بیش از ۱۰۰ هزار گل لاله در ۴۰ واریته در کنار گل‌های بنفشه و درختچه‌های زینتی در زمینی به مساحت هشت هزار مترمربع در باغ گل شهرداری در منطقه کوی صنعتی اراک تا ۱۰ اردیبهشت میزبان علاقمندان است.
منبع خبر: ایرنا

جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک
جشنواره گل لاله در اراک