تحلیل راهبردها و راهکارهای انگلیس و آلمان
تحلیل راهبردها و راهکارهای انگلیس و آلمان

به قلم دکتر غفار پوربختیار پژوهشگر و استاد دانشگاه / با اقتباس از مجله مطالعات تاریخی جنگ،شماره ۳پاییز۱۳۹۹ چکیده درجنگ جهانی اول انگلیس و آلمان برای نفوذ در ایل بختیاری سخت کوشیدند که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به همین مسئله پرداخته است.سئوالات تحقیق عبارتند از: وجوه اهمیت قلمرو بختیاری برای این دو قدرت چه […]

به قلم دکتر غفار پوربختیار پژوهشگر و استاد دانشگاه / با اقتباس از مجله مطالعات تاریخی جنگ،شماره ۳پاییز۱۳۹۹

چکیده

درجنگ جهانی اول انگلیس و آلمان برای نفوذ در ایل بختیاری سخت کوشیدند که این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به همین مسئله پرداخته است.سئوالات تحقیق عبارتند از: وجوه اهمیت قلمرو بختیاری برای این دو قدرت چه بوده است؟ راهبردها و راهکارهای این دو قدرت و مواضع خان­های ایل چه بوده است؟پی­آمد این راهبردها و مواضع بر سرنوشت خان ­ها چیست؟ فرضیه تحقیق این است که وجود ظرفیت ­های مناسبی چون جاده لینچ و منابع نفتی در قلمرو بختیاری منجر به جذابیت آن برای هر دو قدرت و اتخاذ راهبردها و راهکارهایی برای نفوذ در این ایل گردید.یافته­ های پژوهش نشان می­هد که به همین علت  انگلیس با اتخاذ راهبرد برقراری امنیت در این قلمرو  و با بهره وری از راهکارهای مناسب تلاش می­کرد تا منافع خود را در آنجا حفظ نماید. آلمان نیز با اتخاذ راهبرد ایجاد ناامنی در ایل از راهکارهایی استفاده می­کرد تا منافع انگلیس را به خطر افکند.  خان­های کوچک آشکارا  طرفدار آلمان  و خان­های بزرگ نیز مواضعی مبهم  اتخاذ کردند.بنابراین با پایان جنگ، انگلیسی­ها سیاست جدیدی مبتنی بر گذار از خان های بختیاری و رویکرد به یک دولت متمرکز اتخاذ نمودند.

 

دانلود فایل PDF متن کامل مقاله