تحلیلی بر حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در ایران عصر قاجار بر اساس مفهوم غریبه زیمل
تحلیلی بر حضور و فعالیت پزشکان اروپایی در ایران عصر قاجار بر اساس مفهوم غریبه زیمل

به قلم دکتر غفار پوربختیار پژوهشگر و استاد دانشگاه / با اقتباس از مجله جامعه شناسی تاریخی شماره اول بهار و تابستان۱۴۰۰  چکیده یکی از مسائل مهّمی که در دوره قاجار اتفاق افتاد، ورود تعداد زیادی از پزشکان اروپایی به فضای جغرافیایی ایران و پرداختن به فعالیت­های درمانی بود. این پزشکان به علت غریبه بودن، […]

به قلم دکتر غفار پوربختیار پژوهشگر و استاد دانشگاه / با اقتباس از مجله جامعه شناسی تاریخی شماره اول بهار و تابستان۱۴۰۰ 

چکیده

یکی از مسائل مهّمی که در دوره قاجار اتفاق افتاد، ورود تعداد زیادی از پزشکان اروپایی به فضای جغرافیایی ایران و پرداختن به فعالیت­های درمانی بود. این پزشکان به علت غریبه بودن، آشنایی چندانی با  شرایط و مناسبات اجتماعی حاکم بر این فضا نداشتند و نمی­توانستند با جامعه میزبان پیوند مناسبی برقرار سازند. در این پژوهش  براساس منابع اصلی تاریخ دوره قاجار و به روش مقایسه­ای مبتنی بر جامعه­شناسی تاریخی، کنش­های فرهنگی-اجتماعی پزشکان اروپایی با جامعه میزبان بر اساس مفهوم «غریبه» ابداعی گئورک زیمل مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. سوال این پژوهش عبارت است از: برهم کنش­های پزشکان اروپایی به­عنوان غریبه و جامعه میزبان چه اثراتی بر عملکرد حرفه­ای­ این پزشکان در فرایند سلامتی و درمان جامعه ایران داشته است؟ یافته­های این پژوهش حاکی از آن است که پزشکان اروپایی به علت کنش­های ناشی از غریبه بودن­شان نسبت به فضای اجتماعی میزبان همچون بی­طرفی، داشتن صراحت لهجه و شفافیت؛ آزادی از هرگونه قیود، تعصبات ، ارزش­گذاری­ها و پیش­داوری­ها؛ قائل نبودن به دسته­بندی­های اجتماعی،سیاسی و…که غالباً در عینیت­نگری آنها نهفته بود، نتوانستند همگرایی لازم را با بخشی ازکنش­گران جامعه میزبان( گروه حکیمان سنتی) برقرار نمایند. حکیمان نیز در عوض این پزشکان را به چشم غریبه نگریسته و در کوتاه مدت آنان را در درون گروه خود پذیرا نشدند. اما بخشی دیگر از جامعه میزبان یعنی بیماران، پزشکان اروپایی را پذیرفته و در نتیجه تاثیری که این پزشکان بر روی فرایند درمان بیماران ایرانی داشته­اند، از روندی مثبت برخوردار بوده است.

دانلود فایل PDF متن کامل مقاله