آقایان خلیلیان استاندار و تمیمی مدیرکل ورزش وجوانان ….نیم ساعت از وقتتون رو به گیت بوستان مسابقات کشوری اسب دوانی سری بزنید ومشکلات را میدانی ببینید؟؟؟؟!!!!!

آقایان خلیلیان استاندار و تمیمی مدیرکل ورزش وجوانان ….نیم ساعت از وقتتون رو به گیت بوستان مسابقات کشوری اسب دوانی سری بزنید ومشکلات را میدانی ببینید؟؟؟؟!!!

روز جمعه برحسب تصادف با دوستی مجتمع فرهنگی بانک صادرات نزدیک باشگاه سوارکاری بوستان کاری داشتم تردد زیادی رو شاهد بودم …کنجکاو شدم رفتم داخل مجموعه اما کاش نمیرفتم …کاش جناب خلیلیان و جناب تمیمی هم حس و حال مرا داشتند و مقداری احساس مسئولیت میکردند . وارد مجموعه شدم از نوجوانی سوال کردم که اینجا چخبره .گفت مسابقات کشوری اسب دوانی …. کاش نمیگفت کشوری !!!!!چون آن مجموعه امروز به یک اردوگاه وتبعیدگاه بیشتر شبیه بود تا یک مجموعه ورزشی سوارکاری …. سراغ مسئولان برگزاری مسابقه را گرفتم …آخرسر پای درد دل عزیز ی بنام احمد باوی که روی ویلچر نشسته بود و مسئول حراست میدان مسابقه بود نشستم …کاش وزیر ورزش و جوانان بود و شرمنده احمدآقا میشد که با این شرایط جسمانی همچنان دلش لبریز از شوق و تلاش بود . . . ۲۰۰نفر شرکت کننده از سرتاسر کشور برای مدت ۲ماه به اهواز آمده اند تا مسابقات اسب دوانی را برگزار کنند اما من خوزستانی که با این مسابقه بیگانه ام از روی تک تکشان شرمسارم . که کاش توی مسئول شرمنده این کم کاری میشدی ….. شرکت کنندگان در این سرمای سخت درون چادر مثل دوران جنگ بیتوته کرده بودند و اسب ها در چادرهایی که برپاکرده بودند … این صحنه مرا یاد فیلم کره ای جمونگ انداخت که در جایی قبل از جنگ اطراق میکردند ….و یک آن یاد کشور همسایه جنوبی امارات افتادم که برای اسب ها و محل برگزاری مسابقات هتل ساخته اند آنهم برای نگهداری اسب های شرکت کنندگان … … … آقای تمیمی مدیر کل جدید ورزش و جوانان . حرکتی پسندیده است که سالها بعد به یادگار بماند …. تا مسابقات تمام نشد . مسئولان استانی را دعوت و از محل برگزاری بازدید میدانی داشته باش .آنوقت شاید حس مسئولیت در شما مقداری بجوش آید و حرکتی کنید ماندگار … بقول احمدآقای باوی که میگفت دم امام جمعه اهواز گرم که هروقت دعوت شد اومد به ما سری زد …اما متولیان ورزش و استانی به ما هیچ سری نمیزنند و حرکتی برای بهتر شدن انجام نمیدهند …. جناب خلیلیان مسابقات همچنان ادامه دارد و هوای سرد مجموعه قابل تحمل نیست … مهمان کشوری داریم ؟؟؟!!!!

رحیم برزی (بارزی)