سنگرسازان بی سنگر: از دیروز تا امروز
سنگرسازان بی سنگر: از دیروز تا امروز

در بازدیدمیدانی ازروستاهای چلو  مسایل و مشکلات فراوانی به ویژه با شروع سرما و برف و باران به چشم می آمد ازجمله مشکلات مردم زلزله زده تعدادکم وسایل نقلیه آواربرداری است و باتوجه به صعب العبوربودن روستاها یک لودر برای یک روستاکافی نیست ومیتوان گفت  این رویه باعث تلف شدن وقت و بروز اتفاقات ناگوار در روزهای آینده خواهد شد.

به قلم: مهری حاجی پور
در بازدیدمیدانی ازروستاهای چلو  مسایل و مشکلات فراوانی به ویژه با شروع سرما و برف و باران به چشم می آمد ازجمله مشکلات مردم زلزله زده تعدادکم وسایل نقلیه آواربرداری است و باتوجه به صعب العبوربودن روستاها یک لودر برای یک روستاکافی نیست ومیتوان گفت  این رویه باعث تلف شدن وقت و بروز اتفاقات ناگوار در روزهای آینده خواهد شد.
مردم هرلحظه درمعرض خطربارندگی وسیل هستند و آن لحظه بارندگی و بحران هیچ مسئولی نمیتواند بگوید درجریان پیشرفت وپ سرفت عملکرد امدادرسانی نبودیم  ودقیقا هم اکنون به علت پراکندگی روستاهابایدتعداد وسایل آواربرداری راافزایش دهند و ازهمه مهمتر این که رانندگان وسایل نقلیه خودنیزبایدپشتیبانی قوی داشته باشند.
خواسته مردم این است که  وسایل نقلیه آواربرداری درمناطق زلزله زده بیشتر شود و تمهداتی اتخاذ گردد تا به طورشبانه روزی درمحل مستقرباشند تا آواربرداری همه مناطق به اتمام برسد.
 علاوه برآوارگی وبی سرپناهی مردم، وضع  رانندگان وسایل نقلیه نیز چندان مناسب تر نیست و اتاقک وسایل و تجهیزات محل خواب آنهاست و مکان مناسبی برای استراحت وخواب ندارند.
حال سوال اینجاست که این افراد چگونه می توانند تا پایان آواربرداری که  شایدچندین ماه طول بکشددوام بیاورند .
 رانندگان وسایل آواربرداری فاقدامکانات رفاهی وغذایی هستندومردم زلزله زده برایشان موادغذایی وشام وناهارشان راآماده می کنند.این رانندگان بی ادعا مارا به یادسنگرسازان بی سنگردردنیای واقعیت ومردانگی وایثار۸سال جنگ می برد.
ماخودازنزدیک سخت کوشی آنهارادرروستاهای کوهپایه ای  دیدیم که سختی ها و خطرات زیادی حتی خطر سقوط  ته دره جلوی همت و اراده شان را برای خدمت کم نمیکرد و واقعا نمیتوان عددی برای مزدشان درنظرگرفت .
ازبنیادمسکن تقاضامی شود برای سرعت کارسخت کوشان آواربرداری تدابیرلازم راعنایت فرمایند تابحران دربحران فاجعه نیافریند.