کرونا جان دکتر منصور کریمی بابا احمدی را گرفت
کرونا جان دکتر منصور کریمی بابا احمدی را گرفت

دکتر منصور کریمی بابا احمدی یکی دیگر از مدافعان سلامت استان خوزستان امروز ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در پاندمی کرونا دلتا جان به جان آفرین تسلیم کرد و دارفانی را وداع گفت.

دکتر منصور کریمی بابا احمدی یکی دیگر از مدافعان سلامت استان خوزستان امروز ۳۱ مردادماه ۱۴۰۰ در پاندمی کرونا دلتا جان به جان آفرین تسلیم کرد و دارفانی را وداع گفت.

وی که پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمومنین در مداوای بیماران کرونایی بود به تازگی بازنشست شده بود، اما این موضوع را پایانی بر کار خود ندانست وبا حضور بر بالین بیماران کرونایی به مداوای بیماران می پرداخت.

او که به مهربانی و لبخند شهره بود در منطقه چهارصد دستگاه بارها به یاری و مداوای افراد بی بضاعت و کم درآمد بدون دریافت ویزیت می پرداخت و با حضور بر بالین بیماران در منازل تمام تلاش خود را برای مهار این بیماری منحوس به کار گرفت.

دکتر کریمی بابااحمدی با روحیه جهادی که داشت اولویت زندگی اش را نجات جان بیماران قرار داده بود، اما خودش در راه نجات جان بیماران جانش را از دست داد.

روحش شاد و یادش گرامی