بلندمرتبه سازی بی رویه نفس اهواز را گرفته است
بلندمرتبه سازی بی رویه نفس اهواز را گرفته است

به گزارش گزارشگر تارنمای جنوب و به نقل از داود رضایی کاندایدای شورای شهر اهواز تا پیش از دهه ۸۰ شمسی و هجوم و سرریز جمعیت سایر شهرهای استان به اهواز و گسترش بی حساب و کتاب و بی برنامه این شهر در بسیاری از مناطق اهواز خانه ها به صورت ویلایی ساخته شده بود و همین مسئله موجب زیبایی آن شده بود اما با گسترش جمعیت اهواز و به عبارت بهتر با انفجار جمعیت به دلیل سیاست گذاری های غلط ملی در اهواز بهترین بهانه برای سودجویان برای تخریب بافت تاریخی اهواز و رشد قارچ گونه آپارتمان و برج های ساختمانی لوکس با هزینه های گزاف به بهانه کمبود درآمد شهرداری فراهم شد.

مهندس داود رضایی کاندایدای شورای شهر اهواز:
تا پیش از دهه ۸۰ شمسی و هجوم و سرریز جمعیت سایر شهرهای استان به اهواز و گسترش بی حساب و کتاب و بی برنامه این شهر در بسیاری از مناطق اهواز خانه ها به صورت ویلایی ساخته شده بود و همین مسئله موجب زیبایی آن شده بود اما با گسترش جمعیت اهواز و به عبارت بهتر با انفجار جمعیت به دلیل سیاست گذاری های غلط ملی در اهواز بهترین بهانه برای سودجویان برای تخریب بافت تاریخی اهواز و رشد قارچ گونه آپارتمان و برج های ساختمانی لوکس با هزینه های گزاف به بهانه کمبود درآمد شهرداری فراهم شد.

وی افزودند ساختمان سازی های بی کیفیت آن هم بدون رعایت ضوابط شهرسازی و شهرنشینی و از همه مهمتر سازگاری با اقلیم گرم و خشک اهواز با سرعت نور در اهواز باب شد و مجتمع های مسکونی ریز و درشت در مناطق مختلف اهواز به ویژه مناطق برخوردار مثل کیانپارس و زیتون کارمندی از زیر خاک سر بر آوردند؛ در این میان شهرداری های وقت بدون توجه به واقعیت های جمعیتی و جغرافیایی اهواز و تنها به بهانه کمبود درآمد و به بهای کسب درآمد بیشتر تیشه به ریشه شهر زدند و چنان آش شوری را برای اهوازی ها درست کردند که تاکنون دودش در چشم اهوازی هاست.

آقای رضایی خاطر نشان کردند برای اصلاح این روند معیوب باید جلوی ساخت و ساز بی رویه را در اهواز گرفت و بافت تاریخی را حفظ کرد. علاوه بر آن باید درآمدهای جدیدی برای شهرداری تعریف کرد.